Worlds of Influence Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries

Anna Gromada, członkini Zarząu oraz analityczka Fundacji jest główną autorką opublikowanego na początku września flagowego raportu UNICEFu mającego na celu zdefiniowanie czym jest dobrostan, dobrobyt i dobre społeczeństwo w XXI w. Badania oparte były na pogłębionej analizie socjo-ekonometrycznej na podstawie informacji z prawie 200 krajów.

Główne wnioski:
- Większość krajów grupy G7, dysponujących prawie połową światowego bogactwa, znajduje się na końcu, jeśli przestaniemy patrzeć na PKB, a zaczniemy na zdrowie psychiczne, kompetencje miękkie czy środowisko. Nie przekładają swojego dobrobytu na dobrostan.

-  Liderzy z rankingów PISA, badania OECD: Japonia i Korea, po uwzględnieniu uiejętności społecznych jako równie ważnych zdrowia psychicznego i kompetencji społecznych wypadają w zestawieniach słabo.

- Otyłość dzieci i młodzieży staje się jednym z głównych problemów krajów tzw. bogatego świata. Dziś w najbardziej zamożnych społeczeństwach prawie jedno na troje dzieci ma nadwagę, a do 2030 r. ma ona dotknąć 254 miliony dzieci. Problem widzą także sami badani: prawie połowa nastolatków deklaruje, że nie lubi swojego ciała. Liczby są podobne dla 11, 13 i 15 latków, co może oznaczać, że negatywny stosunek do własnego ciała zaczął się jeszcze wcześniej. Podobna proporcja dziewcząt i chłopców jest niezadowolona w własnego ciała, ale na jakości życia dziewcząt ciąży to dwa razy mocniej.

- W ostatniej dekadzie poziom zasszczepienia przeciwko odrze spadły w 14 bogatych społeczeństwach. Niektóre z najbogatszych narodów świata utraciły trudno zdobytą odporność zbiorową, zapominając, że XX wieczne osiągnięcia w zakresie postępu w zdrowiu publicznym stają pod znakiem zapytania.

Pełna wersja raportu w jęz. angielskim: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf