Prognoza PKB marzec 2020

Prognoza PKB marzec 2020

Marcowa prognoza Fundacji Kaleckiego: zmiana PKB w 2020 roku -7,3%.

Scenariusz optymistyczny: -4,7.
Scenariusz pesymistyczny: -10,5%.

Prognozujemy spadek produktu krajowego brutto o zasięgu globalnym. Nowe i niezbadane dotychczas zjawisko zamrożenia gospodarki trwa już 15 dni. Dane wskazują, że liczba zachorowań nadal rośnie w funkcji wykładniczej i szczyt liczby dziennych zachorowań jeszcze przed nami. Konsumpcja, główny czynnik wzrostu gospodarczego w warunkach polskiej gospodarki, ograniczyła się do podstawowych artykułów, które nie uruchamiają łańcuchów dostaw. Spadek konsumpcji można szacowań nawet na 1/3 na podstawie pierwszych danych banków (mBank Research).

Tzw. Tarcza Antykryzysowa nie zawiera narzędzi, które mogłyby powstrzymać gwałtowny wzrost bezrobocia w I kwartale. Nie stanowi wystarczającego wsparcia dla sektorów, które niemal w całości zniknęły z rynku: gastronomia, transport, turystyka. Nie wspiera przetwórstwa przemysłowego oraz głównych eksporterów, którzy obecnie wypadają z rynków. Rząd nie zabezpieczył przedsięiorstw i pracowników przed grupowymi zwolnieniami przed nowym okresem rozliczeniowym, tj. 1 kwietnia.

Należy ocenić, że gospodarka funkcjonuje w granicach około 40% mocy produkcyjnych sprzed pandemii. Każdy dzień zamrożenia jest zatem znakiem nie stagnacji, ale kurczenia się gospodarki nawet o 0,2 pproc. Scenariusze są oparte o prognozy rządowe związane z opóźnionym wzroście po ustąpieniu pandemii, o reakcje polskiej gospodarki na zmiany zachodzące u dotychczasowych partnerów wyborczych oraz różne punkty szczytu zachorowań. Zakłada się, że odmrożenie gospodarki nastąpi po upływie 45 dni dni od szczytu zachorowań, który jest prognozowany na 27 kwietnia zgodnie z zewnętrznymi modelami. Przyjęto tutaj mechanizm symetryczności krzywej zachorowań - przed i po osiągnięciu maksimum. Łączny spadek PKB w tym czasie bez czynników zewnętrznych osiągnąłby zatem 10,7%. Program rządowy w realnej wysokości około 3,3% PKB zredukuje ten spadek do poziomu środkowego 7,3% PKB. Konsumpcja w tym czasie spadnie o ok. 15%, a inwestycje o ok. 7%. Stosunkowo mniejszy spadek inwestycji spowodowany będzie niskim poziomem wejściowym. Bezrobocie może wzrosnąć do poziomu 12-15%.

Brak wsparcia przedsiębiorców jest odczuwany teraz i będzie odczuwany po zakończeniu pandemii, kiedy polskie firmy będą musiały sprostać konkurencji międzynarodowej, wspieranej przez inne rządy.