Jasna 10 - Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej

Jako partnerzy tworzonego przez Krytykę Polityczną projektu Jasna 10 serdecznie zapraszamy do zaglądania (online i "na żywo") do Warszawskiej Świetlicy Krytyki Politycznej!

Świetlica to przestrzeń współpracy i wymiany doświadczeń między różnymi środowiskami szeroko rozumianej kultury, nauki, aktywizmu i polityki. Chcemy tworzyć nowy interdyscyplinarny język opisu i zmiany rzeczywistości społecznej. Świetlica przy Jasnej 10 ma być miejscem twórczej rozmowy o zagadnieniach istotnych, takich jak klimat, migracje, dostępność, historia, solidarność czy otwartość. Istotne jest dla nas podjęcie tej rozmowy w gronie szerokiej publiczności, także tej wielokrotnie wykluczanej z życia kulturalnego Warszawy z przyczyn ekonomicznych czy społecznych.

Tu dowiecie się więcej: https://krytykapolityczna.pl/o-nas/warszawa/?fbclid=IwAR19PakeYbLPHJQZWhgll1dirgxUl7J3iBJFnn7GLpfkZUIQeLTzS4qM7hk