Raporty i ekspertyzy

Statystyki

Oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kto finansował w Polsce badania i rozwój w 2015 roku?

źródło: Eurostat

Udział płac w PKB

źródło: Komisja Europejska (Ameco)